Kinesiska som skolämne: Teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF050

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig i första hand till lärare i kinesiska som modernt språk. Du fördjupar dina kunskaper om teori, forskning och beprövad erfarenhet vad gäller att undervisa i kinesiska i svensk skola, samt utvecklar din förmåga att koppla detta till den egna undervisningen. Kursen ges på kinesiska (mandarin) med vissa inslag på svenska. Du kan själv välja om skriftliga examinationsmoment ska skrivas på kinesiska eller svenska.

Kursen omfattar:

  • kinesiska som skolspråk i Sverige
  • teoribildning och forskning som andraspråksinlärning
  • utveckling av elevernas receptiva förmågor (lyssna och läsa)
  • utveckling elevernas produktiva förmågor (tala och skriva)
  • undervisning av tecken, ord och grammatik
  • läxor, prov, bedömning och betygsättning
  • läromedel och verktyg för inlärning och undervisning
  • digitaliseringens roll för undervisning i kinesiska.

Uppläggning för distanskurs: Kursen är helt nätbaserad med undervisning upplagd under veckorna 24–26 och 31–24 2023 med självstudier mellan dessa undervisningsperioder. Kursen innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan träffarna är också handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Kursen kräver kunskaper i kinesiska (mandarin).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin