Franska i klassrummet: Franskspråkig barn- och ungdomslitteratur

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF071

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper om litteraturdidaktik samt om franskspråkig barn- och ungdomslitteratur och dess betydelse. Deltagarna ska vidare utveckla litteraturdidaktisk kompetens, dvs. hur barn- och ungdomslitteratur kan integreras i språkundervisningen. Vidare ska kursen förbereda deltagarna att främja ett kommunikativt och interkulturellt förhållningssätt i klassrummet och därmed ge eleverna nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Distanskursens upplägg: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Det krävs goda kunskaper i franska språket då både undervisnings- och examinationsspråket är franska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin