Spanska som modersmål i skolan: Teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF075

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 25 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som undervisar eller vill undervisa i spanska som modersmål. Kursen ingår i en serie om fyra kurser à 7,5 hp som tar upp kunskaper och färdigheter som behövs för att arbeta som modersmålslärare i spanska i grundskolan och gymnasieskolan. Kursens fördjupar dina kunskaper inom området spanska som modersmål i skolan. Du utvecklar även din förmåga att koppla teoribildningar inom flerspråkighet och språkdidaktik samt kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i modersmålsundervisningen.

Det krävs goda kunskaper i det spanska språket då både undervisnings- och examinationsspråk är spanska.

Distanskursens upplägg: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin