Spanska som modersmål i skolan: Teori och praktik

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 9LF075

Sommar 2023 Sommar 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Svenska

Om kursen

Kursen vänder sig till dig som undervisar eller vill undervisa i spanska som modersmål. Kursen ingår i en serie om fyra kurser à 7,5 hp som tar upp kunskaper och färdigheter som fordras för att arbeta som modersmålslärare i spanska i grundskolan och gymnasieskolan. Kursens övergripande mål är att du utvecklar goda kunskaper inom området spanska som modersmål i skolan. Du ska även utveckla din förmåga att koppla teoribildningar inom flerspråkighet och språkdidaktik samt kunskaper i spanska till praktisk tillämpning i modersmålsundervisningen.

Uppläggning för distanskurs: Kursen ges nätbaserat och innehåller ett antal nätbaserade seminarietillfällen. Mellan seminarierna är handledning och kommunikation nätbaserad. Tillgång till dator med bredbandsuppkoppling och headset krävs.

Det krävs goda kunskaper i det spanska språket då både undervisnings- och examinationsspråket är spanska.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin