Arabiska A

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AB101

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AB101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Semitiska språk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 13 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för lingvistik och filologi

Allmänt

Kursen ges inom Orientalistikprogrammet, Språkvetarprogrammet, ämneslärarprogrammet och som fristående kurs. Kursen kan räknas till biområdet Arabiska i kandidatexamen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)

Mål

Kursen syftar till att ge en introduktion till den moderna standardarabiskans grammatik och elementär färdighet i det talade och skrivna högspråket, samt ge en grundläggande introduktion till arabvärldens moderna historia, språk och litteratur. Kursen syftar också till att förbättra generiska färdigheter, som att skriva koherent akademisk text på god svenska samt utveckla studentens kritiska tänkande.

Avseende delkurs 1:

Se kursplanen för Arabisk grundkurs (5AB123).

Avseende delkurs 2:

Se kursplanen för Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114)

Avseende delkurs 3:

Se kursplanen för Den moderna arabvärlden (5AA001)

Innehåll

Kursen består av tre delkurser: Arabisk grundkurs (5AB123) 15 hp (13,5+1,5), Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114) 7,5 hp och Den moderna arabvärlden (5AA001) 7,5 hp. Se respektive kursplan för innehåll.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsnings-, övnings- och examinationsmoment. Studentens egna lärandeaktiviteter är avgörande för genomförande av kursen.

Examination

Examination i kursen sker genom muntliga och skriftliga examinerande moment. De skriftliga momenten utgörs av delar som äger rum vid schemalagd tid och plats ( inom ramen för ordinarie undervisning och i form av avslutande tentamen), eller vara sådana som studenten utför på egen hand. Se respektive kursplan för examination.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Arabisk grundkurs (5AB123) och Muntlig och skriftlig språkfärdighet i arabiska (5AB114). Delkursen Den moderna arabvärlden får inte tas med i examen tillsammans med någon av kurserna Arabvärldens moderna historia (5AB351) eller Den moderna arabvärlden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin