Arabiska A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AB101

Det finns en senare version av litteraturlistan.

delkurs 1-2:

och ett av följande verk:

Referenslitteratur till dk 1-2:

dk 3:

Referenslitteratur dk3:

och ett av följande verk:

  • Koranen, 4., oförändr. uppl., Stockholm, Wahlström & Widstrand, 2003
  • Koranens budskap, 2., rev. uppl., Stockholm, Proprius, 2000

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin