Arabiska A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AB101

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Allmän fonetik och grammatik

Huvudgruppen saknar information.

Delkurs 1-4 (Språkmomenten)

Lexikon Engelska-Arabiska kommer att rekommenderas under kursen.

Tillkommer material som säljs via institutionen/förmedlas i samband med undervisning.

Material för allmän grammatik och fonetikmomentet meddelas separat.

Studenterna rekommenderas att skaffa EN grammatik, vilken beror på intresseinriktning.

Litteratur till ingående icke-språkliga moment

Språk (Versteegh) ingår i delkurs 2; litteratur i delkurs 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin