Arabiska A

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AB101

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Allmän fonetik och grammatik

  • Dahl, Östen, Grammatik., 2. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2003

Delkurs 1-2 (Språkmomenten)

  • Schulz, Eckehard; Krahl, Günther; Reuschel, Wolfgang, Standard Arabic: an elementary - intermediate course, Rev. English ed. /b by Eckehard Schulz ; editorial consultants James Dickins ..., Cambridge, Cambridge University Press, 2000Obligatorisk
  • A dictionary of modern written Arabic (Arabic-English), 4th ed. considerably enl. and amended by the author, New York, Spoken Language Services, 1994 (Rekommenderat lexikon för arabiska-engelska; nödvändigt fr.o.m. Arabiska B-kursen, men bra att ha tidigare.)
  • Haywood, John Alfred; Nahmad, Hayim Musa, New Arabic grammar of the written language, 2. ed., London, Lund Humphries, 1993 (Alternativ referensbok till grammatik. Fördel: Överskådlig, välstrukturerad, lättillgänglig. Nackdel: inte så modernt ordförråd, till stor del baserad på klassisk arabisk grammatik, börjar bli något gammal. Bra för stöd i grammatikundervisning - sämre för dig som är specialintresserad av lingvistik.)
  • Ryding, Karin C., A reference grammar of modern standard Arabic, Cambridge, UK ;a New York, Cambridge University Press, 2005 (Alternativ som grammatikbok. Referensgrammatik, har exempel från modernt mediaspråk, men är ändå ganska lättillgänglig. Man måste söka utifrån det man är intresserad av - den är inte strukturerad enl. kursens uppläggning.)
  • Badawi, El-Said M.; Carter, Michael G.; Gully, Adrian, Modern written Arabic: a comprehensive grammar, London, Routledge, 2004 (Alternativ grammatikbok)

Lexikon Engelska-Arabiska kommer att rekommenderas under kursen.

Tillkommer material som säljs via institutionen/förmedlas i samband med undervisning.

Material för allmän grammatik och fonetikmomentet meddelas separat.

Studenterna rekommenderas att skaffa EN grammatik, vilken beror på intresseinriktning.

Delkurs 3 (Realia)

Den moderna arabvärlden

Tillkommer gör artiklar som meddelas av lärare! Se kurskompendium

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin