Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Lundberg, Ingvar, Strid, Anna. (2009). Det lönar sig att öva. Effekten av fonologiska lekar i förskoleklass. Artikel i Dyslexi 2009:1. (Ingår i kompendium)

Aktuell läroplan och aktuella kursplanerna för svenskämnet i grundskolan.

Kompendium med bedömningsmaterial (10 s)

Vetenskapliga artiklar (ca 20 s)

Ca 1000 sidor skönlitteratur riktat mot åldergruppen väljes också i samråd med undervisande lärare.

Sammanlagt antal sidor: 1268 (Språkdelen), 851 (Litteraturdelen)

Referenslitteratur:

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin