Engelska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Språkstruktur (8 hp)

Basläromedel

Referens- och fördjupningsläromedel

Läromedel för självstudier

Digitalt och fotokopierat material inom ingående ämnesområden.

Delkurs 2. Akademiskt skrivande på engelska (7 hp)

Se Delkurs 1 ovan.

Basläromedel

Digitalt och fotokopierat material.

Delkurs 3. Introduktion till engelsk språkvetenskap (5 hp)

Basläromedel

  • Yule, George, The study of language, 4th [rev.] ed., Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2010Obligatorisk (Kapitel 4–6, Kap. 7 s. 85–90, kap. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19 och 20.)

Digitalt och fotokopierat material.

Delkurs 4. Litteratur (10 hp)

Delkursen innehåller två delar. Del 1 är gemensam för alla studenter och i Del 2 väljer studenten mellan två olika temakurser. Två av följande moment A-D erbjuds varje termin.

Del 1 Basläromedel

Del 2, Moment A: Literary Monsters (Studenten väljer en av två temakurser)

Del 2, Moment B: 'Elsewhere', Borders, frontiers, literature (Stud. väljer en av två temakurser)

Del 2, Moment C: Writing the Modern City (Studenten väljer en av två temakurser)

Del 2, Moment D: Mystery and Madness in Literature (Studenten väljer en av två temakurser)

Digitalt och fotokopierat material.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin