Lingvistik I

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN321

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Vissa kompendier och kapitel kan tillkomma som obligatorisk kurslitteratur. Föreläsningsanteckningar ingår också och görs tillgängliga i studentportalen.

Referenslitteratur

Övningskompendium som finns tillgängligt via Studentportalen för registrerade studenter.

Ytterligare material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin