Informationssystem A: Objektorienterad programmering I

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IS006

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Michaelis, Mark.; Lippert, Eric., Essential C# 5.0, Boston, Mass., Addison-Wesley, 2012Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin