Arbetsrätt II

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR121

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Günzel, Mats; Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 3. uppl., Malmö, Liber, 2012Obligatorisk
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, senaste uppl., IustusObligatorisk
  • Wolk, Sanna, Arbetstagares uppfinningar, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013Obligatorisk
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok, Iustus, 2016 (Den som läst Allmän rättskunskap och arbetsrätt (2HR111) vårterminen 2016 eller tidigare rekommenderas särskilt att läsa denna bok, gärna före kursstart.)
  • Aktuell lagsamling, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk (Vi rekommenderar Arbetslagstiftning 2016 (Gabinus Göransson & Garpe, Norstedts Juridik). Vid val av annan lagtextsamling, vilket i och för sig är tillåtet, är det studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version.)
  • Anvisat material, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk (Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin