Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 10 hp

Aktuell läroplan och aktuella kursplanerna för svenskämnet i grundskolan. Sök texten på www.skolverket.se

Vetenskapliga artiklar enligt lärares anvisningar. Se instruktioner till den examinerande skrivuppgiften Vetenskapligt skrivande. (ca 20 s.)

Bedömningsmaterial. Delas ut vid seminariet "Dokumentation och analys av språkutveckling".

Referenslitteratur:

Del 2: Skönlitterär läsning 5 hp

Aktuell läroplan och kursplanerna för svenskämnet i grundskolan. Sök texten på www.skolverket.se

Skönlitteratur

Ca 1500 sidor skönlitteratur riktat mot ämnesgruppen läses också i samband specifika moment. För aktuella titlar, se momentbeskrivningarna.

Kurslitteraturen omfattar

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 1180 sidor.

Del 2: Skönlitterär läsning, 450 sidor (samt 1500 sidor skönlitteratur)

Referenslitteratur

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin