Engelska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Språkstruktur (8 hp)

Basläromedel

Referens- och fördjupningsläromedel

Läromedel för självstudier

Digitalt och fotokopierat material inom ingående ämnesområden.

Delkurs 2. Akademiskt skrivande på engelska (7 hp)

Referensläromedel

Digitalt och fotokopierat material.

Delkurs 3. Introduktion till engelsk språkvetenskap (5 hp)

Basläromedel

  • Yule, George, The study of language, Seventh edition, Cambridge, Cambridge University Press, [2020]Obligatorisk (Föregående upplaga från 2017 kan också användas.)

Digitalt och fotokopierat material.

Delkurs 4. Litteratur (10 hp)

Delkursen innehåller två delar. Del 1 är gemensam för alla studenter och i Del 2 läses en temakurs.

Del 1 Basläromedel

Del 2, Moment A: Literary Monsters (Läraren väljer en temakurs)

Del 2, Moment B: 'Elsewhere', Borders, frontiers, literature (Läraren väljer en temakurs)

Del 2, Moment C: Writing the Modern City (Läraren väljer en temakurs)

Del 2, Moment D: Mystery and Madness in Literature (Läraren väljer en temakurs)

Del 2, Moment E: The Maritime Imaginary (Läraren väljer en temakurs)

Del 2, Moment F: War Literature (Läraren väljer en temakurs)

Digitalt och fotokopierat material.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin