Arbetsrätt II

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR121

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Günzel, Mats; Zanderin, Lars, Arbetsmiljörätt och rehabilitering, 3. uppl., Malmö, Liber, 2012Obligatorisk
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, 4 uppl., Iustus, 2016Obligatorisk
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok, Iustus, 2016 (Den som inte har läst Allmän rättskunskap och arbetsrätt (2HR111) höstterminen 2017 eller tidigare rekommenderas särskilt att läsa denna bok, gärna före kursstart.)
  • Wolk, Sanna, Arbetstagares uppfinningar, 1. uppl., Lund, Studentlitteratur, 2013Obligatorisk
  • Aktuell lagsamling, -Obligatorisk (Lagböcker ges ut av olika förlag och i princip går det bra att använda vilken som helst av dessa. Det är studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version.)
  • Anvisat material, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk (Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin