Antikens kultur och samhällsliv C

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5AK300

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Aktuell Forntid

För aktuell kurslitteratur, vänligen kontakta institutionen

Problemformulering och vetenskapligt skrivande

  • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis, Att skriva en bra uppsats, 3., omarb. uppl., Lund, Liber, 2014Obligatorisk

Kandidatuppsats

  • Booth, Wayne C.; Colomb, Gregory G.; Williams, Joseph M., The craft of research, 3rd ed., Chicago, University of Chicago Press, cop. 2008Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin