Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2IV161

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Bokkapitel och artiklar tillkommer.

Artiklar ur referenslitteratur online (max 100 sidor)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin