Svenska II i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 4PE042

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 10 hp

Aktuell läroplan och aktuella kursplanerna för svenskämnet i grundskolan. Sök texten på www.skolverket.se

Bedömningsmaterial. Delas ut vid seminariet "Dokumentation och analys av språkutveckling".

Del 2: Skönlitterär läsning 5 hp

Aktuell läroplan och kursplanerna för svenskämnet i grundskolan. Sök texten på www.skolverket.se

Skönlitteratur

Ca 1000 sidor skönlitteratur riktat mot ämnesgruppen läses också i samband specifika moment. För aktuella titlar, se momentbeskrivningarna.

Kurslitteraturen omfattar

Del 1: Tal, läs- och skrivutveckling, 1013 sidor.

Del 2: Skönlitterär läsning, 450 sidor (samt skönlitteratur om ca 800 s.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin