Algebra och vektorgeometri

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MA008

Det finns en senare version av litteraturlistan.

För kurstillfällen givna i Uppsala på Svenska

För kurstillfällen givna i Visby på Engelska

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin