Verksamhetssystem och ledning

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG236

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Övrig litteratur tillhandahålls av lärare under kursens gång

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin