Utbildningssociologi, metoder

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 4UK027

Huvudgrupp 1

Ca 200 sidor av exempel på vetenskapliga undersökningar tagna från tidigare kurslitteratur eller andra lämpliga studier.

Kurslitteraturen omfattar ca 1000 sidor för en kurs på 7.5 hp. respektive ca 2000 sidor för en kurs på 15 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin