Arbetsrätt II

15 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 2HR121

Huvudgrupp 1

  • Aktuell lagsamling, -Obligatorisk (Lagböcker ges ut av olika förlag och i princip går det bra att använda vilken som helst av dessa. Det är studentens eget ansvar att ha tillgång till alla relevanta lagtexter i senaste version.)
  • Anvisat material, Företagsekonomiska institutionenObligatorisk (Från tid till annan anvisas material som studenten antingen köper från Företagsekonomiska institutionen eller har tillgång till via kursens webbplats eller Uppsala universitetsbiblioteks databaser.)
  • Sandberg, Åke, Arbete & välfärd: ledning, personal och organisationsmodeller i Sverige, Upplaga 1, Lund, Studentlitteratur, [2019]
  • Ericson, Bo, Arbetsmiljölagen - Med kommentar, Förlag: Studentlitteratur, senaste upplaganObligatorisk
  • Hellspong, Lennart, Förhandlingens retorik: Samtalskonst för arbete, skola och samhälle, -Obligatorisk (Senaste upplaga gäller)
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas, Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten, IustusObligatorisk (Senaste upplaga)
  • Källström, Kent; Malmberg, Jonas; Öman, Sören, Den kollektiva arbetsrätten: en lärobok, IustusObligatorisk (Senaste upplaga Den som inte har läst Allmän rättskunskap och arbetsrätt (2HR111) höstterminen 2018 eller tidigare rekommenderas särskilt att läsa denna bok, gärna före kursstart.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin