Verksamhetssystem och ledning

10 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1TG236

Huvudgrupp 1

Litteratur kommer göras tillgänglig vid kursstart.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin