Engelska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Språkstruktur och uppsats (10 hp)

Basläromedel

Referens- och fördjupningsläromedel

Alternativa verk

Läromedel för självstudier

Ljud- och videoband samt Internetkällor inom ingående ämnesområden.

Delkurs 2. Tal (5 hp)

Se delkurs 1 ovan.

Delkurs 3. Kultur och samhälle (7,5 hp)

Basläromedel

Referens- och fördjupningsläromedel

Tidningar, tidskrifter, fotokopierat material, videoband, Internet-källor.

Delkurs 4. Litteratur (7,5 hp)

Ett av följande verk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin