Engelska A1

30 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5EN114

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Delkurs 1. Språkstruktur, 7,5 hp

Basläromedel

Referens- och fördjupningsläromedel

Läromedel för självstudier

Delkurs 2. Muntlig och skriftlig produktion, 7,5 hp

Se Delkurs 1 ovan.

Huvudgrupp 3

Basläromedel

Delkurs 3. Kultur och samhälle, 7,5 hp

Basläromedel

Delkurs 6. Litteratur, 7,5 poäng

Basläromedel

Ett av följande verk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin