Lingvistik I

7,5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 5LN321

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Övningskompendium. Säljs vid Institutionen för lingvistik och filologi.

Ytterligare material kan tillkomma.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin