Mineralogi och petrologi

15 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1MP000

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Putnis, A., 1999. An Introduction to Mineral Sciences. Cambridge University.

Hålenius, E., 1994. Kristalloptik. Kompendium, Inst. f geovetenskaper.

Yardley, B.W., 1989. An Introduction to Metamorphic Petrology. Longman.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin