Uppkomst och spridning av global managementkunskap, masterkurs

7,5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 2FE831

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • ArticlesObligatorisk
  • Book chapterObligatorisk (Windell, K. (2006), The Commercialization of CSR, chapter 6 in Corporate Social Responsibility under Construction: Ideas, Translations, and Institutional Change, Doctoral Thesis, Department of Business Studies, Uppsala University.)
  • O'Mahoney, Joe, Management Consultancy, Paperback 1ed., Oxford University Press, Febr 2010Obligatorisk (Boken beräknas inkomma till bokhandeln i början av mars.)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin