Att arbeta som farmaceut i Sverige

För att jobba som apotekare eller receptarie inom svensk hälso- och sjukvård, till exempel på apotek, sjukhusapotek och kliniker, krävs det att du har en svensk legitimation. Uppsala universitet ordnar utbildning och prov för farmaceuter med utländsk utbildning som vill skaffa sig svensk legitimation.

Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Yrkestitlar som apotekare och receptarier är skyddade. Det betyder att enbart den som har legitimation får använda titeln. För att jobba inom läkemedelsindustrin och privata företag krävs inte alltid svensk legitimation. Det är upp till varje arbetsgivare att bestämma vilka krav de ställer på de personer de anställer.

En farmaceut i Sverige har antingen en receptarieutbildning (Bachelor of science in pharmacy) eller en apotekarutbildning (Master of science in pharmacy).

Vill du ansöka om en svensk legitimation behöver du först visa att du har de kunskaper som krävs för att jobba i ditt yrke i Sverige. Du behöver också kunna svenska och veta vilka lagar och regler som gäller i svensk hälso- och sjukvård. Det finns två olika vägar att uppnå svensk legitimation och du väljer själv utifrån dina förutsättningar vilken väg du vill gå.

Kompletteringsutbildning och kunskapsprov

Uppsala universitet anordnar dels kompletteringsutbildning, dels kunskapsprov för apotekare och receptarier med utländsk utbildning.

Vägar till svensk legitimation

Vägar till svensk legitimation

Här kan du lyssna och se på en presentation som förklarar de två olika vägarna till svensk legitimation:

Kompletteringsutbildning

Kunskapsprov

Övrig stöd och hjälp

Projekt SENNA - snabbare etablering av nyanlända farmaceuter

Sveriges Farmaceuter driver Senna-projektet som syftar till att snabba på och underlätta etableringen av nyanlända apotekare på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om SENNA-projektet på projektets webbplats.

Information på arabiska om kompletteringsutbildning och kunskapsprov

änk till pdf, Information på arabiska om att arbeta som farmaceut i Sverige
(Information på arabiska, pdf)

Senast uppdaterad: 2021-02-23