Att arbeta som farmaceut i Sverige

För att jobba som apotekare inom svensk hälso- och sjukvård, till exempel på apotek, sjukhusapotek och kliniker, krävs det att du har en svensk legitimation. Uppsala universitet ordnar utbildning och prov för apotekare med utländsk utbildning som vill skaffa sig svensk legitimation.

Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Yrkestiteln apotekare är skyddad. Det betyder att enbart den som har legitimation får använda titeln. För att jobba inom läkemedelsindustrin och privata företag krävs inte alltid svensk legitimation. Det är upp till varje arbetsgivare att bestämma vilka krav de ställer på de personer de anställer.

En farmaceut i Sverige har antingen en receptarieutbildning (Bachelor of science in pharmacy) eller en apotekarutbildning (Master of science in pharmacy).

Vill du ansöka om en svensk legitimation behöver du först visa att du har de kunskaper som krävs för att jobba i ditt yrke i Sverige. Du behöver också kunna svenska och veta vilka lagar och regler som gäller i svensk hälso- och sjukvård. Det finns två olika vägar att uppnå svensk legitimation och du väljer själv utifrån dina förutsättningar vilken väg du vill gå.

Olika vägar för att få svensk apotekarlegitimation

Det finns två olika vägar för att få svensk apotekarlegitimation:

  1. via Socialstyrelsen
  2. via en kompletterande utbildning

Se även Socialstyrelsen webbplats för mer information om legitimation för apotekare utbildad utanför EU och EES.

1. Vägen via Socialstyrelsen

Den här vägen består av att du gör ett kunskapsprov som anordnas vid Uppsala universitet. Kunskapsprovet består av en teoretisk del och en praktisk del.

Kunskapsprovet

2. Vägen via en kompletterande utbildning

Kompletteringsutbildning för apotekare med utländsk utbildning är en heltidsutbildning på cirka ett år. Efter utbildningen kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Kompletteringsutbildning

Film som beskriver de två vägarna till svensk legitimation

Observera att från och med läsåret 2019-2020 ges inte längre kompletteringsutbildning till receptarie. För den som vill uppnå legitimation som receptarie är det kunskapsprovet via Socialstyrelsen som gäller.

Övrig stöd och hjälp

Projekt SENNA - snabbare etablering av nyanlända farmaceuter

Sveriges Farmaceuter driver Senna-projektet som syftar till att snabba på och underlätta etableringen av nyanlända apotekare på den svenska arbetsmarknaden. Läs mer om SENNA-projektet på projektets webbplats.

Information på arabiska om kompletteringsutbildning och kunskapsprov

änk till pdf, Information på arabiska om att arbeta som farmaceut i Sverige
(Information på arabiska, pdf)

Senast uppdaterad: 2021-09-14