Masterprogram i nationalekonomi

120 hp

Skickliga ekonomiska analytiker behövs på så väl myndigheter som inom företag, banker och organisationer. Masterprogrammet i nationalekonomi är ett högkvalitativt, topprankat program utformat för att du ska få en solid grund i ekonomisk teori och samtidigt träna upp en spetskompetens inom analys med hjälp av data från verkligheten. En masterexamen öppnar för otaliga jobbmöjligheter och förbereder dig även för en forskarkarriär.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Med en master i nationalekonomi kommer du att vara väl rustad för spännande och betydelsefullt arbete på myndigheter, utredningsinstitut, banker, större företag och organisationer. Programmet är utformat för att hjälpa dig att uppnå de färdigheter som behövs i din framtida karriär. Mastersprogrammet ger dig en solid grund i ekonomisk teori, statistik, miljöekonomi och ekonometri. Du lär dig förstå och utvärdera ekonomisk politik och får spjutspetskompetens gällande analys av data från verkligheten. Det finns gott om möjligheter att specialisera sig på olika områden som offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, makroekonomi och politisk ekonomi. Våra studenter kommer från hela världen och blir utbildade till professionella ekonomiska analytiker.

Programmet är konsekvent rankat som ett av de främsta inom ekonomi i Sverige enligt universitetens huvudrankningar efter ämne (QS, Shanghai, Times Higher Education).

Programmet ger dig

 • en utbildning som samarbetar med och besöker potentiella arbetsgivare som ministerier, forskningsinstitut, banker och andra organisationer.
 • anknytning till en institution som bedriver stark forskning inom offentlig ekonomi, arbetsekonomi, makroekonomi och tillämpad mikroekonometri.
 • ett program med goda möjligheter att studera utomlands, då större del av innehållet i utbildningen är valbart.

Studentprofil

Du har studerat ekonomi och har utvecklat ett djupare intresse för att förstå olika aspekter av ekonomiska mekanismer och agenters interaktion. Du är angelägen om att ta itu med utmaningarna i dagens ekonomiska system. Du letar nu efter ett program som ger dig en stark teoretisk grund, men också verktygen och den praktiska erfarenheten i att tillämpa dina färdigheter för att svara på samhällsfrågorna vi står inför.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Social Science, 120 credits) med nationalekonomi som huvudområde.

Upplägget kan anpassas för att passa studenter med olika förkunskaper och behov.

År 1

Första terminen består av kurser i mikro- och makroteori samt i analytiska metoder. Varje kurs är på 7,5 hp. Första halvan av terminen läses metodkurserna Mikroekonomisk teori och Analytiska metoder. Andra halvan av terminen läses kurserna Mikroekonomiska frågor och Makroekonomisk teori. Kurserna löper parallellt inom varje halva av terminen.

Andra terminen ägnas åt kurser i statistik, ekonometrisk teori och tillämpad ekonometri. Varje kurs är på 7,5 hp.

År 2

Syftet med kurserna den tredje terminen är att de ska bredda de kunskaper som uppnåtts under de första två terminerna. Du kan välja mellan ett antal mer tillämpade kurser vid institutionen. Institutionen erbjuder följande valfria kurser: Finansiell teori, Tillämpad makroekonomi, Politisk ekonomi, Hälsoekonomi, Offentlig ekonomi och Arbetsmarknadsekonomi.

Fjärde terminen skrivs en uppsats om 30 hp. Examensarbetet förutsätter kunskaper om kvantitativa färdigheter på avancerad nivå.

Kurser inom programmet

Standardspåret för programmet:

 • Termin 1: Mikro- och makroteori och analytiska metoder
 • Termin 2: Statistik och ekonometri
 • Termin 3: Valfria avancerade kurser
 • Termin 4: Examensarbete

Utbildningen har en tydlig vetenskaplig prägel och är väl förankrad i forskning. I början av programmet sker undervisningen oftast genom vanliga föreläsningar. Senare i programmet ökar andelen interaktiva seminarier.

Du kommer gradvis att förvärva yrkesrelevant och forskningsbaserad kunskap och färdigheter. Progressionen i masterprogrammet i nationalekonomi syftar till att gradvis utveckla en högre grad av intellektuell mognad och större insikter i de mer komplicerade frågorna inom ämnet. Detta, tillsammans med träning i att självständigt formulera och lösa problem, kommer att förbereda dig för det slutliga examensprojektet.

Programmet erbjuds i Uppsala och undervisningsspråket är engelska.

Masterprogrammet i nationalekonomi gör dig väl förberedd för högt kvalificerat analys- och utredningsarbete hos offentliga myndigheter, vid forskningsinstitut, banker och andra finansiella företag, svenska och internationella organisationer, stora företag, etcetera. Det ger också förutsättningar för att söka till doktorandutbildningar i nationalekonomi.

Våra alumner arbetar i offentlig och privat sektor i Sverige och utomlands på exempelvis:

 • Nordea
 • Quantify Research
 • Skatteverket
 • Practical Action (Storbritannien)

Arbetstitlarna är till exempel:

 • Projektledare
 • Chefsanalytiker
 • Analytiker

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin