Masterprogram i redovisning och finansiering – Strategisk ekonomistyrning

120 hp

Inriktningen strategisk ekonomistyrning, inom masterprogrammet i redovisning och finansiering, ger dig kunskaper för att möta den växande efterfrågan på controllers, ekonomichefer och konsulter. Det är kunskaper som hjälper organisationer att effektivt hantera sina resurser och nå uppsatta mål. Inriktningen förbereder dig för en framgångsrik karriär inom området oavsett om du väljer att arbeta i den privata eller offentliga sektorn, starta ditt eget företag eller fortsätta med en akademisk karriär.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Inom inriktningen strategisk ekonomistyrning inom masterprogrammet i redovisning och finansiering genomförs studier med fokus på både ekonomisystem och dess organisatoriska sammanhang. Genom studierna får du insikt i ekonomistyrning i olika organisatoriska sammanhang och då särskilt hur styrningen kan utformas och används för att formulera och implementera strategier. Inriktningen är lämplig för dig som planerar att arbeta med eller forska inom ekonomistyrnings- och controllerområdet.

Programmet inkluderar

 • digitaliseringens inverkan på analys och ledning av strategiskt företagsekonomiska frågor
 • studier i samarbete med Forskarskolan management och IT
 • valfri praktik och möjlighet att studera utomlands på ett av våra partneruniversitet.

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen, med ledande forskare inom bland annat internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, och institutionell analys. Inom institutionen bedrivs ledande forskning inom redovisning, finansiering och strategisk ekonomistyrning. Programmet erbjuder både en teoretisk grund och praktisk erfarenhet. Kurserna ges med varierande undervisningsformer, inklusive studentledda diskussioner och nära kontakt med forskare som är experter på området. Du kommer också dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - något som genomsyrar alla våra masterprogram.

Studentprofil

Du har ett intresse för strategiska företagsekonomiska frågor relaterade till ekonomisk analys och ledning. Du trivs i en internationell miljö där representanter från olika akademiska, kulturella och professionella bakgrunder syns.

Examen

Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits) med företagsekonomi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en ekonomie magisterexamen (Master of Science in Business and Economics, 60 credits).

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna ska läsas i fastställd ordning. Under första och andra terminen läser du kurser som är gemensamma för alla vid programmet och kurser som är specifika för just den inriktning du valt. De gemensamma kurserna ger bland annat kunskap om strategiska och affärsanalytiska frågor, redovisningsteori och vetenskaplig metod. Studier inom ekonomistyrningsområdet är kopplade till controlling, ekonomistyrningsfilosofier, och förändringsarbete inom organisationer.

Om du väljer att slutföra dina studier efter ett år kommer du avsluta andra terminen med att skriva en magisteruppsats om 15 hp.

Under tredje terminen har du möjlighet att välja mellan att göra praktik eller läsa kurser. Genom praktik får du möjlighet att medverka i en organisations arbete och använda de kunskaper du tillgodogjort dig från programmets kurser. Väljer du att i stället läsa kurser finns det möjlighet att åka på utbyte och studera vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen. Du kan även välja valfria kurser vid Uppsala universitet.

Den fjärde och sista terminen kommer du att skriva ett examensarbete om 30 hp där du fördjupar dig i ett område inom din inriktning.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Strategi och samtidsfrågor, 15 hp
 • Redovisningsteori, 7,5 hp
 • Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, 7,5 hp

Termin 2

 • Räkenskapsanalys, 7,5 hp
 • Ekonomichefen och controllerns arbetsmetoder och tekniker, 7,5 hp
 • Ekonomistyrningsfilosofier, 7,5 hp
 • Ledning och styrning av organisatorisk förändring, 7,5 hp

Termin 3

 • Valfria kurser, praktik eller utbytesstudier, 30 hp

Termin 4

 • Masteruppsats, 30 hp

Studera utomlands

Det finns möjlighet till en termins utbyte vid något av de partneruniversitet vi har runt om i världen under den tredje terminen. Utlandsstudier ger dig möjligheten att bredda och fördjupa dina ekonomistudier och dina språkkunskaper. Inte minst kan detta vara en betydelsefull merit när det är dags att söka arbete efter avslutade studier.

Undervisningsformerna varierar och kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. I många kurser är arbete i studiegrupper ett viktigt inslag där du får träna på att leda diskussioner och seminarier inför en större grupp. ​Inom inriktningen strategisk ekonomistyrning medverkar gästföreläsare från ekonomistyrningsområdet, exempelvis controllers. Den schemalagda undervisningen omfattar en mindre del av veckoarbetstiden. Därutöver behöver du studera en hel del på egen hand.

Programmet ges i Uppsala och all undervisning sker på engelska.

Med kunskaper från ekonomistyrningsområdet är det möjligt att arbeta som controller, ekonomichef (CFO) eller konsult. Kunskaperna om kopplingen mellan ekonomistyrning och organisatorisk utveckling skapar goda förutsättningar för att tillföra organisationer både specifika och generella insikter om verksamhetsutveckling. Utbildningen lägger också en god grund för forskarstudier.

Våra tidigare studenter på programmet arbetar bland annat på:

 • KPMG
 • PwC
 • Nordea
 • Swedbank
 • Nordnet Bank AB
 • Finansinspektionen
 • Vattenfall
 • Novacura
 • Samsung Electronics AB
 • Trafikverket

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin