Specialistsjuksköterskeprogrammet – Hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

60 hp

Studieplan, MSJ2Y, SHBU

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MSJ2Y
Inriktningskod
SHBU
Fastställd av
Medicinska fakultetens grundutbildningskommitté, 16 september 2009

Termin 1

Termin 2

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin