Masterprogram i fysik – Materialfysik

120 hp

Studieplan, TFY2M, MAFY

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TFY2M
Inriktningskod
MAFY
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 november 2018
Diarienummer
TEKNAT 2018/144

Vid få deltagare kan följande kurser ställas in eller ges med annan undervisningsform:

1FA550, 1FA160, 1FA560, 1FA587, 1FA570 och 1FA581.

Termin 1

Period 1

Övriga valbara kurser denna period:

Kurs 1FA160 ges endast udda år.

Kurs 1FA560 ges endast udda år.

Period 2

Kurs 1FA560 ges endast udda år.

Kurs 1FA555 ges endast udda år.

Termin 2

Period 3

Övriga valbara kurser denna period:

Period 4

Övriga valbara kurser denna period:

Kurs 1FA581 ges endast jämna år.

1FA597 väljs av de studenter som ska ta en magisterexamen.

Termin 3

Se termin 1.

Termin 4

Övriga valbara kurser inom inriktningen (valfri period):

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin