Masterprogram i management, kommunikation och IT

120 hp

Studieplan, SMK2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SMK2M
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 4 juni 2020
Diarienummer
SAMFAK 2014/22 Doss 3:2:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Välj den uppsatskurs som tillhör ditt huvudområde bland följande fyra kurser:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin