Masterprogram i dataanalys – Maskininlärning och statistik

120 hp

Studieplan, TDA2M, MAST

Kod
TDA2M
Inriktningskod
MAST
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 mars 2022
Diarienummer
TEKNAT 2021/130

Följande beteckningar används:

G1N - Grundnivå, kursen kräver inte tidigare högskolestudier

G1F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier mindre än 60 hp

G2F - Grundnivå, kursen kräver tidigare högskolestudier minst 60 hp

A1N - Avancerad nivå, kursen kräver endast kurser på grundnivå, minst 120 hp

A1F - Avancerad nivå, kursen kräver tidigare kurser på avancerad nivå

A2E - Avancerad nivå, examensarbete för masterexamen (120 hp)

Termin 1

Period 1

Valbara kurser:

Period 2

Valbara kurser:

Termin 2

Period 3

1MS043 ges jämna år

1MS031 ges udda år

Period 4

Termin 3

Period 1

1MS039 ges jämna år

Period 2

Eller

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin