Masterprogram i management, kommunikation och IT

120 hp

Studieplan, SMK2M

Kod
SMK2M
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 oktober 2023
Diarienummer
SAMFAK 2023/50 Doss: 3.2.1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Välj den uppsatskurs som tillhör ditt huvudområde bland följande fyra kurser:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin