Politices kandidatprogram

180 hp

Studieplan, SPO1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SPO1K
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 november 2012
Diarienummer
SAMFAK 2012/129 Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Fördjupningsdelen består av a) B- och C-kurser i något av huvudämnena Nationalekonomi och Statskunskap samt en termin som kan användas för valfria kurser eller praktik och därmed fördjupning eller breddning av utbildningen eller b) A-, B- och C-kurser i Freds- och konfliktkunskap, Utvecklingsstudier och Statistik.

Termin 5

Se Termin 4.

Termin 6

Se Termin 4.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin