Förvaltningsrättslig översiktskurs

15 hp

Kurs, Grundnivå, 2HR112

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 100 %, Distans, Svenska

Om kursen

Under kursen kommer du huvudsakligen att studera utvalda delar av sådana juridiska ämnesområden som är relevanta vid olika former av kommunal och statlig verksamhet. Delar som är viktiga att känna till för alla som sysslar med juridiska problem i samband med förvaltning.

Kursen är indelad i fyra avsnitt. I det första avsnittet studerar du allmän och grundläggande juridik, bland annat om rättsreglernas funktion i samhället, hur man söker och läser rätt i lagtext, domar och andra så kallade rättskällor, våra centrala juridiska begrepp och den traditionella juridiska systematiken. I det andra avsnittet studerar du de grundläggande reglerna i det förvaltningsrättsliga förfarandet. I det tredje avsnittet studerar du kommunalrätten, särskilt reglerna om den kommunala kompetensen. I det fjärde avsnittet slutligen studerar du regler om allmän handlings offentlighet samt frågor om sekretess.

Distanskursens upplägg: Distanskursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön. Där finns all information rörande kursen och webben används för genomförande av kursens obligatoriska aktiviteter. Kursen bygger på självstudier och problembaserade grupparbeten. Tillgång till dator med internetuppkoppling behövs för att följa kursen. Alla undervisningsmoment och examinationer sker via webben. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin