Masterprogram i samhällsvetenskap – Medie- och kommunikationsvetenskap

120 hp

Studieplan, SSV2M, MEDK

Kod
SSV2M
Inriktningskod
MEDK
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 16 augusti 2012
Diarienummer
SAMFAK 2012/134 Doss 3:1:1

Termin 1

Termin 2

Valbara kurser, 15 hp

Termin 3

Valbara kurser, 15 hp

Termin 4

Masteruppsats, 30 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin