Socionomprogrammet

210 hp

Studieplan, SOC1Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
SOC1Y
Fastställd av
Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 5 mars 2015
Diarienummer
SAMFAK 2015/21 Doss 3:2:1

Termin 1

Kursen 2SC103 Personlig och professionell utveckling 10 hp ges under termin 1-5 med 2 hp per termin.

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Valbara kurser på avanceradnivå med inom ämnet socialt arbete om totalt 30 hp.

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin