Handledd verksamhetsförlagd utbildning

28 hp

Kurs, Grundnivå, 2SC117

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Visby, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin