Kandidatprogram i ledarskap - kvalitet - förbättring

180 hp

Studieplan, TKV1K

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TKV1K
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Preliminär studieplan läsåret 2016/2017

Juridisk översiktskurs

Kvalitetsförbättring med Six Sigma

Change management

Vetenskap och metod

Hållbar verksamhetsutveckling

Förstudie för examensarbete i Kvalitetsteknik

Examensarbete i kvalitetsteknik

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin