Ekosystem i antropocen, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 20 mars 2023

  Slutdatum: 4 juni 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-67440 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng inom teknik/naturvetenskap (max 240 hp)

  Registrering: 20 februari 2023 – 19 mars 2023

Behörighet: 120 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive en fortsättningskurs om 15 hp i ekologi eller limnologi, eller (3) 90 hp geovetenskap inklusive Dynamiska geosystem - global förändring, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 36250 kr

Studieavgift, totalt: 36250 kr

Om kursen

Kursen belyser människans centrala roll i jordens ekosystem. Vi tar upp hur olika slags ekosystem reagerar på storskalig mänsklig påverkan, till exempel genom förändringar i klimat, markanvändning, eller biogeokemiska kretslopp, samt hur dessa förändringar i ekosystemprocesser i sin tur påverkar människan. Du får lära dig hur man kvantifierar mänsklig påverkan på ekosystemprocesser, och om ekosystemens resiliens, planetära gränser och socioekologisk hållbarhet. Genom att varva teori med mer praktiska övningar som rollspel, en individuell skrivuppgift, en fältkurs, och datorövningar får du öva viktiga praktiska färdigheter för framtida arbete inom miljösektorn.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för biologisk grundutbildning

EBC, Norbyvägen 14 / BMC A8:1

Norbyvägen 14, 752 36 UPPSALA/Box 592, 751 24 UPPSALA

E-post: info@ibg.uu.se

Studievägledning biologi

E-post: studievagledare@ibg.uu.se