Klimatledarskap i praktiken, 30 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 15 januari 2023

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-19516 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 28 juli 2022 – 28 augusti 2022

Behörighet: 60 hp

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 65000 kr

Studieavgift, totalt: 65000 kr

Om kursen

Hur skulle ett praktiskt, tillämpat klimatledarskap kunna se ut i olika lokala sammanhang och på olika platser i världen? Hur kan du som student initiera och leda processer som minskar utsläpp och anpassar samhällen till klimatförändringar?

Kursen inleds med en intensiv startperiod i Uppsala med speciellt inbjudna gästlärare och Zennströms gästprofessor i klimatledarskap vid Uppsala universitet. Under denna startperiod väljer du, individuellt eller i grupp, en praktisk fördjupning inom området, i Uppsala, Sverige, eller utomlands. Löpande under kursen kommunicerar och återrapporterar du från ditt arbete och får handledning. Kursen avslutas med att den praktiska fördjupningen sammanfattas och kommuniceras vid CEMUS hållbarhetsfestival i mitten av december.

Ta chansen och ägna en hel termin åt att lära dig mer om klimatledarskap och arbeta för en bättre värld!

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS

Villavägen 16, Uppsala

Villavägen 16, 752 36 Uppsala

Telefon: 018-471 27 08