Utvecklingsstudier B, 30 hp

Läsåret 2020/2021

 • HT 2020, 100 %, Campus

  Startdatum: 31 augusti 2020

  Slutdatum: 17 januari 2021

  Sista anmälningsdatum: 15 april 2020

  Anmälningskod: UU-24018 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Betyg (40 %) - Högskoleprov (10 %) - Högskolepoäng, max 165 hp (50 %)

  Registrering: 10 augusti 2020 – 24 augusti 2020

Behörighet: Utvecklingsstudier A eller motsvarande

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Anmärkning: Du som vill söka Utvecklingsstudier B och har läst Statskunskap B vid Uppsala universitet, kontakta Statsvetenskapliga institutionen innan du ansöker.

Om kursen

En utbildning i ämnet utvecklingsstudier syftar till att öka förståelsen för politisk, ekonomisk och social utveckling i ett globalt perspektiv. Vid Uppsala universitet ges utvecklingsstudier vid statsvetenskapliga institutionen, vilket ger ämnet en tydlig statsvetenskaplig profil med fokus på utvecklingspolitik, styrning och policyanalys. På detta sätt svarar kurser i utvecklingsstudier vid Uppsala universitet mot en allt högre efterfrågan på statsvetenskaplig kompetens på den internationella arbetsmarknaden.

Kurser i utvecklingsstudier ger ökade kunskaper om såväl grundläggande teoretiska begrepp inom utvecklingsdiskursen som om empiriska, verklighetsrelaterade utvecklingsutmaningar. Syftet är att ge nyanserade analytiska perspektiv till utvecklingsprocesser i nationella, regionala och internationella kontexter.

I utvecklingsstudier B behandlas frågor om demokratisering och demokratins utmaningar i olika delar av världen, internationella utvecklingsmål och dess koppling till teori och forskning, och studenter ges en första introduktion till vetenskaplig metod. Kursen innehåller tre olika moment: Demokratins problem, Utvecklingspolicy i praktiken och Metod B.

Den första delkursen behandlar demokratins problem. Under detta moment fokuseras begreppsliga frågor om demokratins innebörd och normativa frågor om olika sätt att rättfärdiga demokrati. Momentet behandlar också mer empiriska frågeställningar om demokratisering, samt om politiska och ekonomiska effekter av demokrati. Delkursen ges på svenska.

Den andra delkursen heter Utvecklingspolicy i praktiken. Denna kurs följer olika utvecklingsmål från deras teoretiska utgångspunkter, vidare till policyformuleringar på den globala arenan, till implementering på nationell och lokal nivå. Kursen tar upp policyområden som fattigdomsbekämpning, valobservation/assistans, klimatavtal, och agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Praktiker som arbetar med dessa frågor kommer att medverka i kursen. Delkursen ges på engelska.

Den tredje delkursen ger grundläggande kunskaper i vetenskaplig metod. De studerande ges en första introduktion i praktisk forskning och i hur olika metodiska val påverkar undersökningsuppläggning och resultat. Kursens tyngdpunkt ligger på grundläggande metodbegrepp och kvalitativa metoder. Delkursen ges på svenska.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen

Östra Ågatan 19 753 22 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

Studentexpedition

E-post: statsvet@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 06