Kön/genus, makt och institutioner, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • VT 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 16 januari 2023

  Slutdatum: 22 mars 2023

  Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

  Anmälningskod: UU-74006 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 27 december 2022 – 9 januari 2023

Behörighet: 90 hp statskunskap (A+B+C) eller motsvarande kunskaper samt 30 hp i annat ämne eller 90 hp inom det samhällsvetenskapliga kunskapsområdet (A+B+C) samt 60 hp statskunskap. Kunskaper i svenska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till utbildning på grundnivå och kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. För programstudenter antagna till Masterprogram i politik och internationella studier, Masterprogram i utvecklingsstudier eller Politices masterprogram krävs att programkurser om minst 15 hp är avklarade.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 25000 kr

Studieavgift, totalt: 25000 kr

Om kursen

Än idag finns en rad exempel på att kön och social bakgrund har betydelse för vilka möjligheter och förutsättningar människor har i politik och samhälle. Kvinnor och minoritetsgrupper är underrepresenterade i politiska församlingar och på toppositioner, kvinnor inom politiken utsätts för mer våld än män och därtill har innehållet i politiken i hög grad präglats av mäns intressen. 

Att förstå hur ojämställda villkor i politik och samhälle uppstår, upprätthålls och förändras, är av stor betydelse för såväl forskare som praktiker intresserade av jämlikhetsfrågor. Den här kursen erbjuder verktyg för att förstå och analysera hur formella regler och lagar, såväl som informella normer och praktiker skapar olika förutsättningar och villkor för människor. Stort fokus kommer att ligga på att förstå hur policyförändring och effektiv implementering kommer till stånd inom jämställdhetsområdet.

Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori, som blivit mycket inflytelserik inom statsvetenskapen, samt teorier om kön/genus och makt ger kursen både en gedigen teoretisk orientering i dessa frågor och en mängd empiriska exempel från aktuell forskning och samhällsdebatt. 

I de teoretiska delarna introduceras grundläggande begrepp och teorier om kön/genus, makt och institutioner. Huvudfokus ligger på hur dessa perspektiv kan hjälpa oss att förstå hur "spelreglerna" dvs. regler, praxis och normer i samhället könas på olika sätt (formellt och informellt). Även dess interaktion med andra sociala identiteter beaktas. Vi tar också upp teoretiska frågor om reproduktion av ojämlikhet mellan könen och vilka hinder och möjligheter som finns för politisk förändring. 

I kursens empiriska delar ges studenterna konkreta exempel från aktuell forskning på hur begrepp och teorier kan användas för att analysera politik ur ett jämställdhetsperspektiv på olika områden som exempelvis politisk representation, innehållet i politiska reformer samt arbetsvillkoren för politiker. Vi berör bland annat följande frågor: Varför missgynnas kvinnor och minoriteter i valprocesser? Hur kan jämställdhetsreformer så som samkönade äktenskap eller kvotering införas, men även undergrävas genom starkt motstånd? Ser villkoren likadana ut för politiskt valda kvinnor och män? På vilket sätt har sociala medier blivit en arena för anti-feminism och sexism? Exempel tas från Sverige men även från andra geografiska kontexter inklusive globala syd.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Statsvetenskapliga institutionen

Östra Ågatan 19 753 22 Uppsala

Box 514, 751 20 UPPSALA

Studentexpedition

E-post: statsvet@statsvet.uu.se

Telefon: 018-471 12 06