Fältarkeologi I, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • Sommar 2023, 100 %, Campus

  Startdatum: 24 juli 2023

  Slutdatum: 27 augusti 2023

  Sista anmälningsdatum: 15 mars 2023

  Anmälningskod: UU-50116 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 165 hp)

  Registrering: 27 april 2023 – 21 maj 2023

Behörighet: Arkeologi och antik historia I och II, 60 hp, eller 30 hp arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, egyptologi eller osteologi.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 13750 kr

Studieavgift, totalt: 13750 kr

Om kursen

Fältkursen i arkeologi, som ges på Gotland, är en fem veckors grävpraktik där arkeologisk teori och metod omsätts i praktisk fälterfarenhet. Kursen utgår från pågående forskning vid Uppsala universitet och ger färdigheter i fältmetoder, fyndhantering och sammanställande av arkeologisk rapport. I uppgifterna ingår även förmedling av utgrävningarnas resultat via blogg och visning av undersökningsschakt och fynd.

En arkeologisk utgrävning är en form av avancerat grupparbete, så kursen ger även en nyttig övning i samarbete samt meriter för arbetslivet. En guidad rundtur till några av de många intressanta fornlämningsmiljöerna på Gotland brukar anordnas till självkostnadspris. Boende och transport till och från grävplatsen ordnas och bekostas av studenten själv.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Kursadministrarör, Uppsala

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Studieadministratör, Visby, Carina Dahlström

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34