Den vikingatida världen, 7,5 hp

Läsåret 2023/2024

 • HT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 12 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-50130 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Uppsala

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 9 oktober 2023 – 22 oktober 2023

 • HT 2023, 50 %, Campus

  Startdatum: 30 oktober 2023

  Slutdatum: 14 januari 2024

  Sista anmälningsdatum: 17 april 2023

  Anmälningskod: UU-50129 Anmälan

  Undervisningsspråk: Engelska

  Studieort: Visby

  Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

  Registrering: 9 oktober 2023 – 22 oktober 2023

Behörighet: Kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen syftar till att placera den vikingatida diasporan i ett bredare globalt sammanhang samt utforska kopplingar mellan olika regioner. Vikingadiasporan har traditionellt sett studerats ur ett skandinaviskt perspektiv med fokus på rörlighet och aktiviteter i form av handel och våldsyttringar. Geografiskt kan vikingarnas aktiviteter kopplas till samiska områden i norr, kontinentens och den brittiska övärldens kristna riken och till den glest befolkade nordatlantiska regionen.

Folkgrupper från södra och östra östersjöområdet, Bysans, medelhavsområdet och kalifatet rörde sig i det skandinaviska området vilket medförde kulturella influenser. Den vikingatida världen hade även förbindelser med de väletablerade handelsvägarna längs Sidenvägen, Röda havet och Indiska Oceanen. Under den senare delen av vikingatiden hade man även direkt tillgång till varor och naturresurser från Grönland och Nordamerika. De interaktioner som ägde rum i detta vidsträckta nätverk påverkade både regionerna som ingick och det vikingatida samhället i Skandinavien.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för arkeologi och antik historia

Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Box 626, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2093

E-post: info@arkeologi.uu.se

Kursadministrarör, Uppsala

E-post: info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Studieadministratör, Visby, Carina Dahlström

E-post: studentservice-cg@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34