Kulturvårdens fält, 15 hp

Läsåret 2022/2023

 • HT 2022, 100 %, Campus

  Startdatum: 29 augusti 2022

  Slutdatum: 30 oktober 2022

  Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

  Anmälningskod: UU-51707 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Studieort: Visby

  Urval: Ges endast inom program.

  Registrering: 29 juli 2022 – 21 augusti 2022

Behörighet: Grundläggande behörighet

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 22500 kr

Studieavgift, totalt: 22500 kr

Om kursen

Kursen ger en introduktion till kulturvårdens arbetsfält. Organisationen i Sverige, kulturvårdens aktörer, dess syfte, terminologi, problem och historiska utveckling behandlas på ett översiktligt sätt. Nuvarande internationella och inhemska trender i kulturvården samt aktuell forskning tas upp till diskussion. Du introduceras till olika aspekter av kulturvård som föremålsanalys, byggnadstekniska undersökningar, materialkunskaper, kulturhistorisk värdering och förebyggande vård. Avslutningsvis får du möjlighet att använda olika metoder för att lösa ett problem i projektform.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Konstvetenskapliga institutionen, Campus Gotland

Cramérgatan 3

621 67 VISBY

Telefon: 0498-10 82 00

Carina Dahlström, studieadministratör

E-post: carina.dahlstrom@uu.se

Telefon: 0498-10 82 34

Petra Eriksson

E-post: petra.eriksson@konstvet.uu.se

Telefon: 0498-10 83 24