Latinsk prosa och poesi från medeltiden och den tidigmoderna perioden, 7,5 hp

Läsåret 2022/2023

  • HT 2022, Eftermiddag, 25 %, Campus

    Startdatum: 29 augusti 2022

    Slutdatum: 15 januari 2023

    Sista anmälningsdatum: 19 april 2022

    Anmälningskod: UU-57613 Anmälan

    Undervisningsspråk: Svenska

    Studieort: Uppsala

    Urval: Platsgaranti

    Registrering: Kontakta institutionen.

  • VT 2023, Eftermiddag, 25 %, Campus

    Startdatum: 16 januari 2023

    Slutdatum: 4 juni 2023

    Sista anmälningsdatum: 17 oktober 2022

    Anmälningskod: UU-07613 Anmälan

    Undervisningsspråk: Svenska

    Studieort: Uppsala

    Urval: Platsgaranti

    Registrering: Kontakta institutionen.

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med latin som huvudområde. Latinsk prosa från den sena romerska republiken och den äldre kejsartiden I.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om den latinska prosan och poesin efter antikens slut (cirka 600-cirka 1800 e.Kr.) i form av studium av cirka 150 sidor prosa och 600 vers poesi.

Mer information

Kursplan med litteraturlista

Kursplan med litteraturlista

För varje kurs finns en formell kursplan. Den innehåller kursens benämning, omfattning och syfte. I kursplanen får man också upplysningar om huvudsakligt innehåll, kurslitteratur och hur examination går till.

Kontakt

Institutionen för lingvistik och filologi

Engelska parken Thunbergsvägen 3H

Box 635, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2252

E-post: info@lingfil.uu.se

Studentexpeditionen

E-post: info@lingfil.uu.se

Telefon: 018-471 22 52